Ihmisoikeudet


Toimintamme vaikuttaa erityisesti asiakkaiden, henkilökunnan sekä hankintaketjun tuotteiden ja palveluiden työntekijöiden ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeusperiaatteemme ohjaavat oman toimintamme lisäksi myös kumppaneidemme toimintaa.

Asiakasnäkökulmasta keskeisimpiä ihmisoikeuksia ovat syrjimättömyys, oikeus terveyteen ja lasten oikeus erityiseen suojeluun. Syrjimättömyydellä tarkoitetaan ennen kaikkea asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Kiinnitämme erityistä huomiota toimipaikkojen ja palveluiden suunnittelussa esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Lasten oikeuksista huolehdimme muun muassa ikärajavalvonnalla.

Henkilökunnan näkökulmasta keskeisimmät ihmisoikeudet ovat työturvallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää, ja kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia.

Toimintamme vaikuttaa epäsuorasti tuotteiden ja palveluiden hankintaketjussa työskentelevien ihmisoikeuksiin. Seuraamme erityisesti sosiaalisen vastuun riskimaissa työturvallisuuden ja työelämän oikeuksien toteutumista kolmannen osapuolen auditointien avulla.