Hämeenmaan hallinto ja johto


Hämeenmaa tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Hämeenmaan hallinto ja johto

Hämeenmaa on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen, asiakkaidensa omistama yritys. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen.

Kaikkien Osuuskauppa Hämeenmaan toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Tutustu:

Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Osuuskauppa Hämeenmaan säännöt

 

Osuuskauppa Hämeenmaan hallitus

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajana toimiva osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallituksen jäseniksi vuodeksi 2024 valittiin Outi Hongisto, Jussi Maksimainen, Minna Patosalmi ja Jussi Suomaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Osuuskauppa Hämeenmaa toimitusjohtaja Olli Vormisto.

 

Osuuskauppa Hämeenmaa hallintoneuvosto

Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvostoon kuuluu 23 jäsentä, joista 21 on edustajiston valitsemia. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, vahvistaa osuuskaupan strategiat ja tavoitteet.

Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvosto 2024

Rautaoja Jarkko (pj), toimitusjohtaja, Heinola

Sillanpää Nina (varapj), varhaiskasvatuspäällikkö, Riihimäki

Eliander Tanja, myyntipäällikkö, Hämeenlinna

Hyväkkä Sari, fysioterapeutti, Orimattila

Jormanainen Lauri, vanginvartija, Riihimäki

Jussila Sari, agrologi, Heinola

Kivekäs Riina, johtaja, Lahti

Koskinen Outi, maaseutuyrittäjä, opettaja, Turenki

Kurki-Suonio Paula, asianajaja, Lahti

Lanki Tommi, liikuntatoimenjohtaja, Lahti

Lehtimäki Mikko, toimitusjohtaja, Nastola

Mäentalo Mika, vanhempi rikoskonstaapeli, Heinola

Nurmi Jari, psykologi, Hämeenlinna

Oivo Jari, toimitusjohtaja, Lahti

Oksanen Anna-Reeta, luokanopettaja, Lahti

Pura Veli-Matti, maaseutuyksikön päällikkö, mv, Tammela

Rajala Virpi, työsuojeluvaltuutettu, Lahti

Rantanen Vesa, agronomi, Jokioinen

Rissanen Jari, diakoni, sosionomi (AMK), Lahti

Sieppi Päivi, ympäristöneuvontapäällikkö, Hämeenlinna

Soittila Seppo, viihdetaiteilija, Hauho

Valkonen Pasi, yrittäjä, Hartola

Yli-Pirilä Pia, psykoterapeutti, sairaanhoitaja, Katinala

Osuuskauppa Hämeenmaa hallintoneuvosto kuvina

Osuuskauppa Hämeenmaan edustajisto

Osuuskauppa Hämeenmaan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 45 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen edustajiston toimikausi on 2021-2025

Hämeenmaan edustajisto 2021-2025