Yrityskylä Häme avaa ovensa ensimmäisille kuudesluokkalaisille Lahdessa – Hämeenmaa tuo mukanaan pienoiskoon S-marketin


Kansainvälisesti palkittu koulutusinnovaatio Yrityskylä Alakoulu aloittaa toimintansa tänään Lahdessa. Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Hämeenmaa on yksi Yrityskylän yhteistyökumppaneista.

31.01.2022

Yrityskylä Hämeen sijoittuminen Lahteen on jatkumoa aikaisemmalle Lahden 9.-luokkalaisten Yrityskylälle.

Talous ja nuoret TATin kehittämä Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä.

Lahdesta perusopetuksen vastuualuejohtaja Lassi Kilponen toteaa, että on innostavaa käynnistää toimintaa uudessa laajennetussa muodossa Lahdessa.

– Uuden TATin Yrityskylä Alakoulun avaaminen Lahteen on sinnikkään alueellisen yhteistyön tulosta. Uusi avaus kertoo alueen kuntien valinnasta panostaa lasten ja nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoihin. Hyvät taloustaidot kuuluvat kaikille ja niistä hyötyvät lasten ja nuorten lisäksi kunnat ja alueen yritykset, sanoo TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Työskentelyä ja ostoksilla käymistä pienoiskoon S-marketissa

Osuuskauppa Hämeenmaa on yksi Yrityskylän yhteistyökumppaneista, ja on tuonut sinne mukanaan pienoiskoon S-marketin.

– S-marketissa lapset pääsevät kokeilemaan asiakaspalvelua niin kassalla, kuin muun työn ohessa. S-marketissa hyllytetään tuotteita, suunnitellaan sisältöjä sosiaaliseen mediaan, sekä tutustutaan esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosaston Satokausi-ajatteluun, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan projektipäällikkö Kaisa Strandvall.

Yrityskylässä mukana olevia toimijoita ovat kuntien ja kaupunkien lisäksi yritykset sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Hämeenmaan lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Helmi Säästöpankki, Lahti Aqua, Lahti Energia, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, LähiTapiola Vellamo, Martela, Nordea, Peikko, Raute, Salpakierto, Suomen Metsäsäätiö, Terveystalo ja Yle. Lisäksi toimintaa tukevat Lahden Teollisuusseuran säätiö, Padasjoen Säästöpankkisäätiö ja Yksityisyrittäjäin säätiö. Yrityskumppanien avulla oppilaat pääsevät simuloimaan yhteiskunnan ja yritysten toimintaa aitojen esimerkkien kautta.

Kuudesluokkalaiset työskentelevät päivän valitsemassaan ammatissa

TATin Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Hämeenmaan S-market-piste onkin yksi paikka, jossa kaikki Yrityskylässä oppimassa olevat lapset voivat tehdä ostoksia saamallaan palkalla. Lisäksi oppilaat toimivat Yrityskylässä kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Varsinaiseen Yrityskylä-päivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaali, jota käydään läpi oppitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun muassa talouden perusasioihin, kuten veroihin ja palkkaan sekä yksityisen ja julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppilaat tekevät työhakemuksen ja hakevat haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Yrityskylän oppimiskokonaisuus perustuu opetussuunnitelmaan ja koostuu opettajien koulutuksesta, oppimateriaalista sekä toiminnallisesta päivästä Yrityskylän oppimisympäristössä.

Yrityskylään osallistuminen lisää tutkitusti nuorten ymmärrystä yhteiskunnasta ja siihen vaikuttamisesta

Nuorten Tulevaisuusraportin tutkimuksen mukaan TATin Yrityskylään osallistuneiden nuorten mielestä yhdenvertaisuuden tavoittelu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja verojen maksaminen ovat jokaisen velvollisuuksia.  Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla Yrityskylä-oppimiskokemusta ei ole. TATin Nuorten tulevaisuusraportti –tutkimukseen vastasi lähes 15 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.

Yrityskylä Hämeen avautumisen myötä oppimiskokonaisuuden suorittaa lukuvuonna 2021–2022 83 % kuudesluokkalaisista ja 73 % yhdeksäsluokkalaisista Suomessa. Yrityskylä Hämeen toimintaan voivat osallistua kaikki sellaiset kuudennet luokat, joiden kotikunnat ovat tehneet sopimuksen TATin kanssa. Yrityskylässä vierailee kerrallaan vain yhden koulun oppilaita, jolloin koulujen koronakuplautus säilyy.

Nuorten työelämäkokemuksiin panostaminen on myös Hämeenmaalla tärkeä strateginen valinta.

– Yrityskylän avulla haluamme osaltamme valaista nuorille käytännön kautta sitä, miten työelämä pelaa. Lisäksi tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua marketmaailmaan hauskalla tavalla. Tämä on hieno tilaisuus puolin ja toisin. Yrityskylässä voi syttyä kipinä kaupan alaa kohtaan ja saatamme saada tulevaisuudessa innokkaita hakijoita Hämeenmaalle, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti.