Yhteisenä tavoitteena maatalous- ja maaseutuyritysten valoisa tulevaisuus niin Hämeessä, kuin koko Suomessa


ProAgria, S-ryhmä ja LähiTapiola tukevat maatalouden ja maaseudun yritysten tulevaisuutta Tulevaisuusvalmennuksilla. Osuuskauppa Hämeenmaa on valmennusten kautta vahvasti mukana tukemassa Hämeen alueen ruoantuotannon jatkuvuutta.

19.12.2022

Tulevaisuusvalmennus on S-ryhmän ja ProAgria Etelä-Suomen vuonna 2019 käynnistämä ja pilotoima valmennuskonsepti. Sen kautta halutaan tuoda toimintaansa kehittäville maatiloille ja maaseutuyrityksille osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja luoda näkymää ajankohtaisiin ja uutta menestystä luoviin tekijöihin. Valmennuksissa syvennytään siihen, mitä asioita maatalous- tai maaseutuyrityksen tulee ymmärtää oman yrityksen strategiaan, ilmastoasioihin ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyen tulevaisuudessa.

Osuuskauppa Hämeenmaa on mukana tukemassa oman alueensa maatalous – ja maaseutuyritysten valmennuksia. Tulevaisuus-valmennukset tuovat toivotun uuden suoran kontaktin alkutuottajiin ja mahdollistavat vuoropuhelun. Valmennuksissa keskeistä onkin kuulla myös millaisia toiveita ja odotuksia tuottajilla on kaupoille. Tulevaisuutta ei voi varmuudella ennustaa, mutta varmaa on, että suomalaista ruokaa ei ole ilman sen tuottajia.

– Tunnistamme kotimaisen ruoantuotannon haasteet ja haluamme tehdä aidosti konkreettisia toimia sen jatkumisen turvaamiseksi. Tulevaisuusvalmennukset ovat yksi teoistamme suomalaisen ruoan tulevaisuuden eteen. Valmennusten kautta jaamme muun muassa ymmärrystämme kuluttajakäyttäytymisen muutoksista ja tulevaisuuden trendeistä. Toivomme, että näin voimme osaltamme auttaa alueemme maatalous- ja maaseutuyrityksiä valmistautumaan tuleviin investointeihin ja päätöksiin, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

Osuuskauppa Hämeenmaan myymästä ruoasta on yrityksen arvojen mukaisesti noin 80% kotimaista ja yhteistyökumppanina Hämeenmaalla on noin 300 paikallista lähituottajaa. Yhteistyö luo vakautta ja varmuutta tuottajien toimintaan. Uusia yhteistyösopimuksia solmitaan jatkuvasti ja kumppaneita toivotaan lisää.

Viisi uutta Tulevaisuusvalmennusta järjestetään Hämeen alueen lisäksi vuoden 2023 aikana Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla sekä Satakunnassa yhteistyössä S-ryhmän alueosuuskauppojen sekä LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa. Lisäksi ilmastoviisas maatila -polussa on mukana BSAG. Tulevaisuus-valmennusten varsinaisesta sisällöstä huolehtivat ProAgrian asiantuntevat kouluttajat.

Kolme suurta tulevaisuuden teemaa

Valmennuksissa syvennytään strategiaan ja johtamiseen, ilmastoviisaan maatilayrityksen teemoihin sekä asiakasymmärrykseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Valmennus sisältää kaikki kolme eri polkua, joissa valittavana useita eri moduuleja.

Strategia ja johtaminen -polussa tärkeinä asioina käsitellään strategian muodostumista ja riskien hallinnan teemoja. Ilmastoviisas maatilayritys -polku pureutuu maan kasvukuntoon ja maanviljelyyn ilmastoasioiden näkökulmasta. Polussa luodaan myös katsaus siihen, miten tulevaisuudessa ilmastoasiat vaikuttavat tuotteen arvoon. Asiakasymmärrys ja kuluttajien ostokäyttäytyminen -polku tuo esiin tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita sekä esittelee ruoantuotannon menestystarinoita. Mukana on puhetta ruoasta ja oman yrityksen ja tuotteiden tarinallistamista.

– Tulevaisuusvalmennus oli vuorovaikutusta ja sparrausta parhaimmillaan. Useimmille osallistujista valmennus toimi alkusysäyksenä omalle kehittymiselle. Tärkeää oli soveltaa yhdessä opittua heti käytäntöön ja näin saatiin aikaan oman yrityksen kehittymissuunnitelma. Se suuntasi pitkälle tulevaisuuteen ja toimi konkreettisena tiekarttana. Tätä toimintatapaa on jatkettu useiden valmennukseen osallistuneiden yrittäjien kanssa. Näillä tiloilla kilpailukyky on kehittynyt merkittävästi, kokoaa kokemuksia yhteen pilottivalmennuksessa valmentajana toiminut kehityspäällikkö Ari Nopanen ProAgria Keskusten Liitosta

Tulevaisuusvalmennus sisältää myös 10.1.2023 järjestettävät paikalliset tuottajille suunnatut valmennusten sisältöä avaavat tilaisuudet, joiden yhteinen osuus streamataan verkkoon kaikkien katsottavaksi.

Lisätietoa valmennusten sisällöistä ja ilmoittautumiset: https://tilaisuudet.proagria.fi/tulevaisuusvalmennus_hame

Hämeenmaan lähituottajayhteistöihin – ja tarinoihin voi tutustua nettisivuillamme https://hameenmaa.fi/hameenomaa/

 

Lisätietoja: Jaana Järvenselkä, Asiakkuusjohtaja: 050 542 3811, jaana.jarvenselka@sok.fi