Osuuskauppa Hämeenmaa varusti kaikki kiinteistönsä sydäniskurein: Kyse on asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuudesta


Osuuskauppa Hämeenmaa on kesän aikana varustanut kaikki omaa liiketoimintaansa käsittävät kiinteistöt sydäniskurein, eli defibrillaattorein äkillisten sairaskohtausten varalle.

25.08.2022

Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, jonka antaman sähkövirran avulla pyritään palauttamaan sydämen lyönti takaisin normaaliksi. Sitä tarvitaan, kun ihmisen sydän on pysähtynyt äkillisesti, esimerkiksi sepelvaltimotaudin aiheuttaman sepelvaltimotukoksen tai sydämen rytmihäiriön vuoksi.

Sydäniskurit koetaan Hämeenmaalla erittäin tärkeiksi turvallisuusvarusteiksi ja keskeiseksi osaksi vastuullista toimintaa. Sen vuoksi sydäniskuri löytyy nyt jokaisesta kiinteistöstä, jossa Hämeenmaalla on liiketoimintaa.

– Kyse on asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuudesta, sillä sydäniskuri voi pelastaa hengen. Onkin tärkeää, että hädän hetkellä sellainen löytyy läheltä. Sydäniskurin pitää olla helposti löydettävissä ja käytettävissä niin henkilöstölle, kuin asiakkaillekin, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan turvallisuusasiantuntija Tuukka Aaltoluoto.

Helppokäyttöinen sydäniskuri voi olla hengenpelastus

Sydänpysähdyksen saanut henkilö menettää äkillisesti tajuntansa, hän ei reagoi puhutteluun eikä ravisteluun ja hänen hengityksensä pysähtyy tai muuttuu epänormaaliksi. Sydänpysähdyksen ensiaputoimet ovat painelu-puhalluselvytys sekä nopea defibrillaatio sydäniskurilla. Sydämen pysähtyessä aikaa ei ole hukattavaksi – jokainen minuutti ilman elvytystä laskee 10 % potilaan selviytymismahdollisuutta. Jos taas painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio käynnistyvät 3–5 minuutissa sydämen pysähtymisestä, tämä jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuudet.

Sydäniskuria käytettäessä laite antaa iskun vain, jos se tunnistaa sen tarpeelliseksi. Sydäniskurilla ei voi aiheuttaa vahinkoa kenellekään ja laite neuvoo käyttäjäänsä ääniohjauksella sekä selkeillä kuvallisilla ohjeilla. Hämeenmaalle hankitut laiteet soveltuvat myös lapsipotilaan (alle 25 kg tai alle 8-vuotias henkilö) elvyttämiseen – lapsipotilastila on valittavissa helposti ja nopeasti laitteessa olevasta painikkeesta.

– Sydäniskuri on tosi helppokäyttöinen ja olemme tietenkin myös kouluttaneet henkilöstöämme niiden käyttöön. Laite tunnistaa aina automaattisesti voiko iskua suorittaa ja tarvitaanko sitä, eli laitetta käytettäessä ei tarvitse pelätä turhaa sähköiskua tai potilaan vahingoittamista. Sen sijaan sillä voi pelastaa ihmisen silloin, kun tarve on. Olemme sijoittaneet laitteet niin, että ne on helppo löytää toimipaikoistamme tilanteissa, joissa esimerkiksi asiakas menettää yllättäen tajuntansa, Aaltoluoto lisää.

Hämeenmaalle hankitut sydäniskurit ovat Sydänturvan (sydanturva.fi) toimittamat laadukkaat ZOLL AED3 –sydäniskurit, jotka ohjaavat elvyttäjää läpi koko elvytystapahtuman sekä ohjaavat tehokkaaseen ja laadukkaaseen elvytykseen antaen palautetta painelun onnistumisesta. Lisäksi laite kertoo myös elvytykseen käytetyn ajan sekä sydämen käynnistämiseksi annettujen iskujen lukumäärän, joka on tärkeää tietoa hoitohenkilökunnalle jatkohoitoa varten.

Hämeenmaan useista toimipaikoista defibrillaattorit löytyivät jo ennestään, mutta ne olivat tulleet tiensä päähän. Näin ollen myös vanhentuneet sydäniskurit uusittiin samalla, kun ne tuotiin uutena muihinkin toimipaikkoihin.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Hämeenmaa, turvallisuusasiantuntija Tuukka Aaltoluoto, p. 041 730 0487