Hämeenmaalta merkittävä koronabonus koko henkilöstölle


Hämeenmaan viime vuosi oli vahva koronapandemiasta huolimatta. Poikkeusaika on kuitenkin koetellut työntekijöitä eri tavoin. Kiitoksena poikkeuksellisen hyvästä työstä, erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä ja joustamisesta Hämeenmaa maksaa koko henkilöstölleen ylimääräisen bonuksen.

02.02.2021

Merkittävä lisäpalkkio maksetaan työntekijöille heidän vuonna 2020 Hämeenmaalle tekemiensä työtuntien perusteella. Palkkion suuruus on 60 senttiä per tehty työtunti, mikä tarkoittaa kokoaikaiselle työntekijälle jopa yli 1 000 euron tulospalkkiota. Mediaanina palkkio on yli 800 euroa.

Bonuspalkkio on normaalia ansiotuloverotuksen alaista tuloa. Hämeenmaa maksaa palkkiosta normaalin työeläkemaksun, joten osaltaan koronabonus kartuttaa myös työntekijöiden eläkkeitä. Ylimääräisen palkkion kustannus on Hämeenmaalle lähes 2,5 miljoonaa euroa.

– Haluamme huomioida koko henkilöstömme, joka on joustanut upeasti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja tehnyt erinomaista yhteistyötä myös yli toimialarajojen, kertoo Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Poikkeusaika on tuonut mukanaan paljon epävarmuutta, mutta myös monia hyviä asioita. Sadat hämeenmaalaiset ovat saaneet korona-aikana mahdollisuuden työskennellä yli toimialarajojen, mikä on vahvistanut sekä henkilöstön osaamista että yhteistyötaitoja.

Kertaluonteisen koronabonuksen lisäksi osuuskauppa huomioi työntekijöitään monin eri tavoin arjessa. Osuuskaupan työntekijät saavat 3–25 prosenttia ostoetua kaikista S-ryhmän toimipaikoista, ja Hämeenmaan koko henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Lisäksi hämeenmaalaiset saavat aika ajoin koteihinsa arkea ilahduttavan tervehdyksen työnantajaltaan.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta pidetään hyvää huolta esimerkiksi ennaltaehkäisevällä ja työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, henkilöstölle suunnatuilla koulutuksilla sekä asianmukaisilla työvälineillä.

Syksyllä 2020 toteutetun työyhteisötutkimuksen mukaan hämeenmaalaisten työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla, mistä osoituksena Hämeenmaa sai Eezy Spiritiltä Suomen innostavimmat työpaikat 2020 -tunnustuksen. Viimesyksyiseen työyhteisötutkimukseen sisältyi myös koronaosio, jolla kartoitettiin henkilöstön ajatuksia poikkeusajan viestinnästä ja yrityksessä toteutetuista turvallisuustoimenpiteistä. Työntekijät kokivat, että koronaviestintä sekä henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet on hoidettu Hämeenmaassa hyvin.