Hämeenmaa työllistää kesällä lähes tuhat nuorta


Hämeenmaa palkkaa tänä vuonna lähes yhtä paljon kesätyöntekijöitä kuin koronapandemiaa edeltävänä kesänä 2019.

21.05.2021

Koronatilanteesta johtuen Hämeenmaa pystyi vuonna 2020 tarjoamaan kesätyöpaikan reilulle 500 nuorelle normaalin noin 1 000 kesätyöpaikan sijaan. Tänä kesänä Hämeenmaa työllistää jälleen lähes tuhat nuorta, joista noin puolet on yli 18-vuotiaita ja puolet alle 18-vuotiaita kesätyöntekijöitä sekä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu on alle 18-vuotiaille suunnattu kahden viikon mittainen työjakso, jonka nuori voi suorittaa vain kerran tietyllä alalla. Hämeenmaa halusi tänä vuonna huomioida kesärekrytoinneissa lisäksi jo harjoittelun suorittaneet, alle 18-vuotiaat nuoret mahdollistamalla myös heille eripituisia kesäpestejä osuuskaupan eri toimialoilla.

Hämeenmaa sai tänä vuonna yhteensä 1 781 hakemusta yli 18-vuotiaiden kesätöihin. Hakemusmäärä on lähes sama kuin viime kesänä. Tätä nuorempien kiinnostus Hämeenmaan alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkoja kohtaan on sen sijaan kasvanut ja nähtävissä hakemusmäärässä: alle 18-vuotiaiden kesätöihin sekä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluun haki lähes kolminkertainen määrä nuoria viime kesään verrattuna. Tänä vuonna alle 18-vuotiaat lähettivät Hämeenmaalle yhteensä 3 106 hakemusta.

Markettoimiala suurin työllistäjä

– Palkkaamme kesätyöntekijöitä kaikille toimialoille. Suurin osa heistä työskentelee markettoimialalla, kertoo Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti.

Markettoimipaikkojen lisäksi kesätyöntekijöitä työllistävät Hämeenmaan ABC-asemat, tavaratalot, rautakauppa, autokaupat ja ravintolat.

Kesätyöntekijöistä noin puolet työskentelee Päijät-Hämeen alueella ja puolet Kanta-Hämeessä. Päijät-Hämeessä kesätöistä suurin osa on Lahden alueella. Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan seudulle sijoittuu kesätyöpaikoista vajaa viidennes sekä Forssan ja Riihimäen seuduille molempiin reilut 10 prosenttia.

Hämeenmaan ravintoloiden lopullinen kesätyöntekijätarve on vielä hieman avoin, mutta tilanteen salliessa kesätyöntekijöiden työpanosta tarvitaan sielläkin normaaliin tapaan.

– Odotamme ja toivomme, että kesästä tulee hyvä. Rokotusten edetessä ihmiset uskaltavat liikkua enemmän, ja palaamme kohti normaalia, toteaa Sanna Virtainlahti.

Hämeenmaalla kesätyöntekijöiden perehdytykseen ja heidän työelämätaitojensa vahvistamiseen kiinnitetään runsaasti huomiota. Kattava perehdytys toteutetaan viime vuoden tapaan virtuaalisesti Teams-koulutusten kautta. Lisäksi markettoimipaikkojen viime keväänä nimetyt kummiperehdyttäjät jatkavat tänäkin kesänä uusien kesätyöntekijöiden perehdyttämistä työympäristössä.