Ensi syksystä lähtien kuudesluokkalaiset pääsevät työskentelemään ja asioimaan S-marketissa ja ABC:llä Hämeen Yrityskylässä


Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.

15.05.2024

Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä.

Yrityskylässä mukana olevia toimijoita ovat kuntien ja kaupunkien lisäksi yritykset sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Yrityskumppanien avulla ala- ja yläkoulujen oppilaat pääsevät simuloimaan yhteiskunnan ja yritysten toimintaa aitojen esimerkkien kautta.

Hämeenmaalla pienoiskoon S-market ja ABC-asema Yrityskylä Alakoulussa

Osuuskauppa Hämeenmaa on yksi Yrityskylä Hämeen yhteistyökumppaneista. Osuuskaupallamme on ollut jo useana vuonna pienoiskoon S-market Hämeen alueen kuudesluokkalaisille kohdennetussa oppimisympäristössä.

– Nuoret ovat ottaneet S-marketin työtehtävät loistavasti vastaan, ja se onkin ollut yksi Yrityskylän suosituimpia työpaikkoja. On mahtavaa, että pääsemme olemaan mukana tässä toiminnassa ja antamaan nuorille pienen ”maistiaisen” kaupan alasta. Toivottavasti näemme heitä tulevaisuudessa kesätöissä meidän marketeissamme, sanoo palvelupäällikkö Kaisa Strandvall Hämeenmaalta.

Ensi syksynä osuuskauppamme saa alakoulun oppimisympäristöön myös toisen pienoiskoon toimipisteen, ABC-liikenneaseman.

– Upeaa, että saamme meiltä Yrityskylään mukaan uuden toimialan. On mahtavaa olla mukana tässä yhteistyössä ja tutustuttaa nuoria meidän meininkiin, ABC-aluepäällikkö Johanna Kakko iloitsee.

Hämeen Yrityskylän oppimisympäristöt sijaitsevat Lahdessa.

Artikkelin kuvat: Yrityskylä/NYT

Kuudesluokkalaiset pyörittävät koulupäivän ajan pienoisyhteiskuntaa

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma pienoisyhteiskunta, jossa oppilas työskentelee tietyssä ammatissa yhden koulupäivän ajan ja saa palkkaa tekemästään työstä.

Hämeenmaan S-market ja ABC-liikenneasema ovat koululaisille paikkoja, joista he voivat ostaa vaikkapa välipalaa ansaitsemallaan palkalla. Osalle kuudesluokkalaisista kauppa ja liikenneasema toimivat myös työpaikkoina.

– Yrityskylän S-marketissa nuoret pääsevät kokeilemaan myyjän, HeVi-tuoteryhmävastaavan tai marketpäällikön työtä ja ABC:llä liikennemyymälätyöntekijän, kokin tai liikennemyymäläpäällikön työtä. Myyjät ja liikennemyymälätyöntekijät tekevät tärkeää asiakaspalvelua, ja päälliköt esimerkiksi pitävät tiimipalavereita ja maksavat palkkoja, kertoo Hämeenmaan HR-asiantuntija Kati Mykrä.

Varsinaiseen Yrityskylä-koulupäivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaali, jota oppilaat käyvät opettajiensa kanssa läpi oppitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun muassa talouden perusasioihin, kuten veroihin ja palkkaan, sekä yksityisen ja julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppilaat tekevät työhakemuksen ja hakevat haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Ensimmäisillä työelämäkokemuksilla on iso merkitys lapsille ja nuorille

Yrityskylä Hämeen toimintaan voivat osallistua alueen kaikki ne kuudennet ja yhdeksännet luokat, joiden kotikunnat ovat tehneet sopimuksen NYTin kanssa.

Yrityskylä Hämeen Alakoulun toimintaan, jossa myös osuuskauppamme on mukana, osallistuu lukuvuoden 2023–2024 aikana yhteensä 4 659 kuudesluokkalaista.

Nuorten ensimmäisiin työelämäkokemuksiin satsaaminen nähdään Hämeenmaalla tärkeäksi.

– Yrityskylä-yhteistyön avulla tavoitamme jopa 90 prosenttia alueemme kuudesluokkalaisista ja pääsemme näin kertomaan esimerkiksi työtehtävistä, joita meillä voi tehdä. Yhteistyö on meille myös luonteva tapa kantaa yhteiskunnallista vastuutamme. Yrityskylässä käyneet koululaiset kertovat, että tämä koulupäivä on yksi parhaista. Haluamme ehdottomasti olla mukana tällaisessa koulupäivässä, sanoo Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen.