Miten asetun ehdolle?

Vuoden 2021 edustajistovaalien ehdokasasettelu alkaa 25.1.2021 ja jatkuu 1.3.2021 saakka.

Voit asettua ehdolle edustajistoon, kun olet vaalien alkaessa täyttänyt 18 vuotta ja osuusmaksusi on kokonaan maksettu 31.12.2020 mennessä. Lisäksi sinun tulee asua Osuuskauppa Hämeenmaan toimialueella. Kun ryhdyt ehdokkaaksi, tarvitset asiamiehiksesi vähintään kolme äänioikeutettua kannattajaa, jotka käytännössä aloittavat ehdokasasettelun. Äänioikeus edustajiston vaaleissa on jokaisella ennen vaalivuoden alkua Osuuskauppa Hämeenmaan jäseneksi hyväksytyllä, 15 vuotta täyttäneellä asiakasomistajalla. Tarkemmat ohjeet löydät vaalijärjestyksestä Osuuskauppa Hämeenmaan säännöt, vaalijärjestys sivulta 9 alkaen.

Ohje Osuuskauppa Hämeenmaan ehdokaslistojen tekemiseen vuoden 2021 edustajiston vaalia varten:

Osuuskauppa Hämeenmaan vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Vuoden 2021 edustajistonvaalien ehdokasasettelu alkaa 25.1.2021 ja jatkuu 1.3.2021 saakka.

OIKEUS EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN

Vaalijärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) Osuuskauppa Hämeenmaan jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Nämä laatijat eivät voi itse olla ehdokkaana vaaleissa. Samassa listassa on oltava ehdokkaina saman jäsenalueen jäseniä vähintään kaksi ja enintään kaksi kertaa se määrä ehdokkaita kuin jäsenalueelta voidaan valita edustajiston jäseniä. Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa. Jäsenalueelta asetettavien ehdokaslistojen enimmäismäärää ei ole vaalijärjestyksessä mitenkään rajoitettu.

Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä. Äänestää voi vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta.

Jäsenalueiden ulkopuolella asuva jäsen voi äänestää minkä tahansa jäsenalueen ehdokasta.

JÄSENALUEET JA VALITTAVIEN EDUSTAJISTON JÄSENTEN MÄÄRÄ

Vaaleissa valitaan Osuuskauppa Hämeenmaan sääntöjen mukaisesti 45 edustajiston jäsentä. Vuoden 2021 Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaalien jäsenalueet ja edustajiston paikat jakautuvat seuraavasti:

  • Jäsenalue 1 (Lahti) valittavia jäseniä 15
  • Jäsenalue 2 (Hollola, Orimattila, Heinola, Asikkala, Sysmä, Hartola, Kärkölä, Padasjoki, Myrskylä) valittavia jäseniä 10
  • Jäsenalue 3 (Hämeenlinna, Forssa, Janakkala, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Tammela, Hausjärvi, Loppi, Humppila, Ypäjä) valittavia jäseniä 20

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Ehdokkaaksi voi asettua 31.12.2020 mennessä osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan jäsenalueella. Ehdokkaan valituksi tuleminen on varmempaa sellaiselta ehdokaslistalta, jossa on paljon ehdokkaita.

EHDOKASASETTELUPALVELU

Kaikki ehdokaslistat kirjataan sähköiseen ehdokasasettelupalveluun. Ehdokasasettelupalvelu on avoinna  25.1. – 1.3.2021 välisen ajan. Ennen ehdokasasetteluajan päättymistä asiamiehen, vara-asiamiehen ja allekirjoittajan tulee kunkin käydä hyväksymässä lista valmiiksi.  Sähköisen ehdokasasettelupalvelun ohje TÄÄLTÄ

Ehdokasasettelupalvelun käyttöä koskevat ohjeet

Ehdokasasettelupalvelun ohjeet ovat saatavilla sähköisinä vaalisivulla sekä tiivistetty ohje saatavilla Osuuskauppa Hämeenmaan myymälöissä (Prisma, S-marketit, Sale)  20.1.2021 alkaen.

EHDOKASLISTAN ASIAMIES

Ehdokaslistan allekirjoittajista on yksi merkittävä ehdokaslistan asiamieheksi ja yksi varamieheksi. Asiamiehen tehtävänä on ehdokaslistan kokoamisen lisäksi tehdä S-vaalilautakunnan mahdollisesti tarpeelliseksi katsomat korjaustoimet (vaalijärjestys sivu 10 kohta 7).

EHDOKASLISTAN TOIMITTAMINEN S-VAALILAUTAKUNNALLE

Sähköisen ehdokaslistan tulee olla valmis ehdokasasettelupalvelussa maanantaina 1.3.2021.

EHDOKASLISTOJEN OIKAISU

S-vaalilautakunnalle määräajassa jätetyt ehdokaslistat tarkastetaan listojen saavuttua. S-vaalilautakunta antaa tarvittaessa välittömästi oikaisupyynnön asiamiehille. Asiamiehen tulee suorittaa oikaisu seitsemän päivän kuluessa tiedon lähettämisestä tai antamisesta niiltä osin kuin huomautus on tehty. Mikäli oikaistua ehdokaslistaa ei ole jätetty määräajassa, ei oikaisuun ole mahdollisuutta.

EHDOKKAIDEN VALOKUVAT

Sen jälkeen kun ehdokkaan tiedot ovat sähköisessä ehdokasasettelupalvelussa ja ehdokaslistat on hyväksytty, lähetetään ehdokkaille valokuvausohje.

Kuvaukset tapahtuvat sopimuskuvaamoissamme, joista kuvat toimitetaan ehdokasasettelupalveluun. Sopimuskuvaamoitamme ovat:

  • Tunnin Kuva Prisma Laune, Lahti
  • Valokuvaamo Irma, Heinola
  • Tunnin Kuva Prisma Riihimäki
  • Tunnin Kuva Kauppakeskus Goodman, Hämeenlinna
  • Studio Elina, Forssa

Lisätietoja:  

Osuuskauppa Hämeenmaan Asiakasomistajapalvelu, p. 03-8130 208, vaalit.hameenmaa@sok.fi

Asiakkuusvastaava Päivi Hyytiäinen puh. 050 350 7582 paivi.hyytiainen@sok.fi

Edustajistovaalirekisterin tietosuojaseloste >>