Autismi on ihmisen ominaisuus


Autismi on ihmisen ominaisuus, aivan kuten pituus tai silmien väri

Hämeenmaan Kannustajat-tukea saanut Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger Ry haluaa edistää yleistä ymmärrystä aiheesta.

Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger Ry (Autas) on perustettu vuonna 2000, yhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea Päijät-Hämeen autismiyhteisön hyvinvointia. Päijät-Hämeessä asuu 2000–4000 autismikirjolle kuuluvaa henkilöä. Heidän lisäksensä autismiyhteisöön kuuluvat kaikki henkilöt, joita aihe koskettaa, kuten vanhemmat, puolisot, sisarukset, opettajat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

– Näiden yli kahdenkymmenen vuoden aikana olemme järjestäneet monipuolisesti toimintaa autismikirjolla oleville henkilöille sekä heidän läheisilleen, sekä kertoneet autismista monissa kymmenissä eri tilaisuuksissa, yhdistyksen toiminnanjohtaja Kitti Halmejärvi

Autas on autismiliiton jäsenyhdistys, minkä kautta he ovat olleet vaikuttamassa autismin tutkimukseen sekä siihen, että käsitys autismista on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana muuttunut paljon. Säännölliseen toimintaan kuuluu erilaisia harrastusryhmiä, joita on tällä hetkellä kolme: kulttuuri, kädentaidot ja autismikirjon aikuisten vertaistuki. Vuonna 2023 aloitettiin lisäksi esteettömiä liikuntamahdollisuuksia järjestävä "Sportti-toiminta".

Yhdistyksen toiminnassa korostuu myös autismiin liittyvän tiedon jakaminen sekä ennakkoluulojen poistaminen.

– Nykyisin tiedämme, ettei autismi ole sairaus, vaan ihmisen ominaisuus, kuten pituus tai silmien väri, Halmejärvi iloitsee.

Kannustajat-ohjelmasta tärkeää tukea toiminnan ylläpitämiseksi

Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger Ry toimii vapaaehtoisvoimin, joten toiminnan tukijoiden rooli on merkittävä.

– Autas keräsi kevään 2023 Osuuskauppa Hämeenmaan Kannustajat-äänestyksessä 291 ääntä, mikä oli erittäin hieno tulos ensimmäistä kertaa mukana äänestyksessä olleelle yhdistykselle. Ihmisten monimuotoisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittamisen edistäminen ovat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita yhteiskunnassamme, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

Autas järjestää osallistavaa autismiesteetöntä toimintaa. Autismiesteettömyydessä kiinnitetään huomiota osallisuuden ja yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseen tai madaltamiseen. Esteet voivat liittyä esim. aistitoimintaan, kommunikointiin, liikkumiseen ja/tai kanssakäymiseen. Niitä aiheuttavat sekä rakennettu ympäristö että yhteiskunnan toimintamallit.

– Kannustajat-lahjoituksella on ollut meille todella suuri merkitys. Sen avulla järjestimme muun muassa nuorten retken Helsinkiin sekä kaikenikäisille illanvietto leirikeskuksella. Todella suuri kiitos kaikille meitä äänestäneille ja tietysti Osuuskauppa Hämeenmaalle tuestanne, Halmejärvi kiittelee.

 

Osuuskauppa Hämeenmaa jakaa Kannustajat-ohjelman avulla vuosittain 60 000 €

Osuuskauppa Hämeenmaa jakaa Kannustajat-ohjelman avulla vuosittain 60 000 euroa tukea kanta- ja päijäthämäläisille seuroille, harrastusyhdistyksille, kulttuuritoimijoille sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöille.

Yhteisöjä tuetaan osuuskaupan alueen asiakasomistajamäärän suorassa suhteessa: 22 tuettavista yhteisöistä on Päijät-Hämeestä ja 18 Kanta-Hämeestä, suurin tukisumma on 3 000 €. Jaettavan tuen määrä on suhteessa hakijan saamaan äänimäärään.

Kannustajat-ohjelmaan haetaan vuosittain uusia lahjoituskohteita. Ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan alueen lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä hyvinvointia edistävän toiminnan parissa työtä tekevät seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt.

– Harrastaminen edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja voi parhaimmillaan suojata heitä yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä. Erilaisten taitojen lisääntyminen parantaa heidän itseluottamustaan ja elämänhallinnan taitoja sekä edistää sitoutumista ja vastuullisuutta, kommentoi Järvenselkä.

Kannustajat-äänestys keräsi vuoden 2023 maaliskuussa asiakasomistajilta yhteensä yli 16 000 ääntä.