Vesijärvisäätiö


Suomen saastuneimmasta järvestä takaisin runsaskalaiseksi kesäkeitaaksi

Virkistävä aamu-uinti raikkaassa järvivedessä, soutelu kirkkailla laineilla ja samalla laadukasta kalaa illallispöytään. Tätä nykyä on kaikki tämä mahdollista Vesijärven seudun asukkaille ja matkailijoille. Ilman vesistön ahkeraa huoltoa näin ei kuitenkaan olisi.

Vielä 1900-luvulla oli Vesijärvi tunnettu häikäisevästä kuulaudestaan ja runsaskalaisuudestaan. Vuonna 1912 sen aalloista nostettiin 11,5-kiloinen Suomen ennätyslahnakin. Se oli kirkkaan ja ravinteikkaan vesistön ansiota.

Myöhemmin historiassa on Vesijärvellä ollut valitettavampi maine. Lahden kasvaessa suuremmaksi kaupungiksi Vesijärvi likaantui ja tuli tunnetuksi jätevesipäästöjen aiheuttamasta rehevöitymisestään.  1970-luvulla Vesijärvi sai jopa kyseenalaisen kunnian olla Suomen saastunein järvi. Nykypäivänä on Vesijärven tila jälleen parantunut, kiitos Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja muiden aktiivisten toimijoiden tekemän ahkeran vesistöjen huoltotyön.

- Vesijärvisäätiön tehtävänä on turvata vesien hoito Lahden seudulla ja mahdollistaa se, että vesien tilaa pystytään ylläpitämään ja parantamaan koko ajan, kertoo Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.

Verkot vesillä

Säätiö esimerkiksi hapettaa vesistöjä niiden rehevöitymisen estämiseksi, kunnostaa virtavesiä, niittää vesikasveja sekä tekee hoitokalastusta ja petokalaistutusta. Tämä työ kantaa hedelmää, sillä nykyään Vesijärvestä ja muista Lahden alueen vesistöistä pääsee nauttimaan monipuolisesti. Mukana säätiön toiminnassa on monia yhteistyötahoja – Osuuskauppa Hämeenmaa on toiminut vuodesta 2018 alkaen jo toistamiseen Vesijärvisäätiön päätukijana.

- Vesijärvisäätiö on vähän niin kuin hämähäkin kaltainen. Me olemme toimija, joka kutoo verkkoa. Pitää löytää oikeat toimijat tekemään oikeita asioita, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Suurin onnistuminen tässä työssä on ollut ylipäätään se, että on saanut erilaiset ihmisset ja toimijat puhaltamaan yhteen hiileen vesistöjen puolesta, Mäkinen kuvailee.

Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä toteaa vesistöjen hoidon tukemisen säätiön kautta sopivan hyvin Hämeenmaan periaatteisiin ja vastuullisuustavoitteisiin. Yksi keskeinen osa Hämeenmaan vastuullisuustyötä on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja sen eteen tehdyn työn tukeminen. Lisäksi Hämeenmaan osuustoiminnan lähtökohta on paikallisuudessa – siinä, että se omalta osaltaan eri keinoin tuottaa ja tukee paikallista hyvinvointia.

- Yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme paikallista hyvinvointia sekä luonnonsuojelua – ja Vesijärvisäätiön tekemässä työssä yhdistyvät nämä kaksi. Vesiensuojelun eteen tehty työ, vesien tilan seuranta ja erilaisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen ovat aidosti vastuullisia ja konkreettisia toimia yhteiseksi hyväksi, Järvenselkä

- Yhteistyö Hämeenmaan kanssa on jatkunut jo pitkään ja kyllä se meille on tosi tärkeää, että niin iso alueellinen toimija haluaa olla mukana, ikään kuin tunnustaa väriä tässä vesiensuojelun takana, Mäkinen kiittelee.

Hämeenmaa tekee ympäristövastuullisuuteen liittyvää yhteistyötä myös muiden tahojen, kuten Hämeenlinnan alueella toimivan Vanajavesikeskuksen kanssa. Hämeenmaa tukee myös muun muassa tärkeää vieraslajien poistotyötä ympäristöstä yhteistyössä Lahden Lions klubien kanssa.

    

Puhtaat vesistöt vetonaulana

Vesijärvisäätiö huolehtii Vesijärven lisäksi monien muidenkin pienempien Hollolan ja Lahden seudun paikallisten vesistöjen kunnosta, jotta niiden äärellä elävät ja vierailevat ihmiset sekä eläimet saisivat nauttia puhtaiden vesistöjen antimista sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista – esimerkiksi uiden, kalastaen ja veneillen.

- Vesistöillä on tärkeä virkistyskäytöllinen ja elinkeinoelämää tukeva merkitys Lahden seudulla. Vesijärven äärellä kauniissa maisemissa sijaitsee kotien lisäksi valtavasti kesämökkejä ja se on matkailijoiden suosiossa, Järvenselkä sanoo.

Ranta-alueet ovat mainioita virkistyskohteita. Ulkoilureitit ja venepaikat houkuttelevat veden äärelle ja tutkimustenkin mukaan ovat rannikoiden läheisyydessä elävät ihmiset terveempiä ja onnellisempia. Työelämän muuttuessa joustavammaksi ja paikasta riippumattomaksi on yhä useammalla mahdollisuus myös toteuttaa haaveensa lähempänä luontoa ja vesistöä asumisesta – ja tässä on vesistöjen kunnolla ja täten Vesijärvisäätiön tekemällä työllä paljon merkitystä.

- Hyvinvoivien vesistöjen läheisyys voi olla tärkeä seikka asuinpaikkaa valittaessa - kokemuksesta tiedän, nauraa Järvenselkä, jonka itsensä on houkutellut Vääksyyn asumaan nimenomaan puhtaat vesistöt.

Siihen, että Vesijärvi ja muut paikalliset vesistöt pysyvät hyvässä kunnossa voi jokainen omalta osaltaan vaikuttaa pieninkin teoin. Jokainen voi osallistua vesiensuojeluun esimerkiksi huolehtimalla jätevesiasiat kuntoon ja kiinnittämällä huomiota siihen, mitä omasta taloudesta mahdollisesti kulkeutuu vesistöihin.

Lisäksi roskaantuminen on Suomen rannoilla ikävä ongelma ja sen ehkäisemiseksi voi jokainen osaltaan toimia rannoilla liikkuessaan.

- Toivomme, että Vesijärvisäätiö jatkaa yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamista ja viestii jatkossakin puhtaan vesistön merkityksestä ihmisille. Pidetään yhdessä huoli siitä, ettei Vesijärvi enää koskaan saa Suomen saastuneimman järven titteliä, Järvenselkä sanoo