Lahtelainen Outi Hongisto Hämeenmaan hallitukseen


Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvosto valitsi keskiviikkona 11.8.2021 pitämässään kokouksessa toimitusjohtaja Outi Hongiston Hämeenmaan hallitukseen. Lahdessa asuva Hongisto tulee hallitukseen lahtelaisen aluekehityspäällikkö Juha Hertsin tilalle. Hertsi jättäytyi omasta pyynnöstään pois Hämeenmaan hallituksesta 3.5.2021.

13.08.2021

Hämeenmaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana toimiva osuuskaupan toimitusjohtaja Olli Vormisto sekä toimitusjohtaja Jussi Maksimainen Hollolasta, toimitusjohtaja Minna Patosalmi Orimattilasta, agronomi Jussi Suomaa Parolasta ja uutena luottamustehtävässä aloittava Outi Hongisto.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.