Osuuskauppa Hämeenmaan matkustajarekisterin tietosuojaseloste

Osuuskauppa Hämeenmaan matkustajarekisteri
TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19
1. Rekisterinpitäjä
Osuuskauppa Hämeenmaa
PL 41, 15111 Lahti
Apilakatu 2, 15500 Lahti
Y-tunnus 0910257-2
2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
tietosuojavastaava@sok.fi
3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
tietosuoja.hameenmaa@sok.fi
4. Rekisterin nimi
Matkustajarekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lakisääteinen rekisteri hotelliin kirjautuneista asiakkaista
6. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 308/2006
7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun
8. Käsiteltävät henkilötiedot
• Etu- ja sukunimi
• Osoitetiedot
• Kansalaisuus
• Mukana yöpyvien aikuisten ja lasten tiedot
• suomalainen henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika ja matkustusasiakirjan numero.
• Matkan tarkoitus
• Maa josta saavutaan Suomeen
• Majoitusliikkeeseen saapumis- ja lähtöpäivä
9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Asiakkaiden henkilötiedot
10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Kerättävät tiedot saadaan suoraan asiakkaalta. Tietoja täydennetään saapumis- ja lähtöpäivällä sekä huonenumerolla
11. Henkilötietojen vastaanottajat 
Annettujen tietojen perusteella voidaan päivittää SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan asiakasrekisterin tietoja osoitteen, syntymäajan ja mukana matkustavien henkilöiden tiedoilla.
Tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille paikallisen poliisilaitoksen ohjeiden mukaan tai erikseen pyydettäessä lain 308/2006 pykälien 8 ja 9 mukaisesti.
12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet 

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Matkustajarekisterin muodostavia matkustajailmoituksia säilytetään yksi (1) vuosi, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
15. Suostumuksen peruuttaminen
Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä suoramarkkinointia.
16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
Matkustajailmoituksen täyttämättä jättäminen voi estää majoittumisen kyseessä olevaan hotelliin.
17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Ei profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.
18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Matkustajailmoitukset säilytetään lukittavissa olevassa tilassa, johon pääsy on vain rajatulla joukolla yksikön henkilökuntaa.
Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin ja tietoihin perustuen esimerkiksi esiinnytään rekisteröidyn nimissä. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.