Oppilaitosyhteistyö Hämeenmaalla

Tarjoamme jatkuvasti mm. harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita eri alojen opiskelijoille. Haluamme myös tarjota jo peruskouluikäisille mahdollisuuden tutustua toimialoihimme muun muassa TET-harjoitteluiden muodossa. Lisäksi osallistumme  mielellämme erilaisiin opiskelijatapahtumiin ja kehitystyöprojekteihin alueellamme. Työllistämme myös paljon opiskelijoita ja eri toimialoillamme on usein tarjolla osa-aikaisia työtehtäviä, jotka sopivat mainiosti opiskelijalle.

Peruskoulut

Haluamme tarjota alueemme nuorille jo aikaisessa vaiheessa kokemuksia ja väyliä työelämään. Nuoret pääsevät tutustumaan tarjoamiimme tehtäviin muun muassa TET-harjoitteluiden ja mahdollisuuksien mukaan kesäisin järjestettävien palkallisten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluiden avulla.

Lisäksi käymme mielellään oppilaitoksissa kertomassa yrityksestämme, työntekijätarinoistamme ja työelämän mahdollisuuksista. Yhteyshenkilönä toimii Riikka Majuri (riikka.majuri@sok.fi).

Ammatilliset oppilaitokset

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on tärkeää ja tarjoamme alan ammattiin opiskeleville työssäoppimispaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Opintoja on siis mahdollista suorittaa koulutus -ja oppisopimuksen avulla.

Korkeakoulut

Teemme toimialueemme korkeakoulujen kanssa yhteistyötä työharjoittelujen, opinnäytetöiden ja erilaisten kehitystyöprojektien merkeissä. Korkeakouluissa opiskelevien henkilöiden on mahdollista suorittaa työharjoitteluita toimipaikoissamme, ja myös Hämeenmaan konttori tarjoaa monia mahdollisuuksia työharjoitteluiden suorittamiseen. Työharjoittelun ohessa saattaa löytyä myös sopiva opinnäytetyöaihe, mutta Hämeenmaalta on mahdollista löytää opinnäytetyöaihe ilman harjoitteluakin.