Kuudesluokkalaisille avataan Lahteen uusi Yrityskylä Häme – Hämeenmaa avaa pienoisyhteiskuntaan S-marketin


Kansainvälisesti palkittu koulutusinnovaatio Yrityskylä Alakoulu aloittaa toimintansa lukuvuonna 2021–2022 Lahdessa. Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille.

12.05.2021

Talous ja nuoret TATin kehittämä Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä Hämeen sijoittuminen Lahteen on jatkumoa aikaisemmalle Lahden 9.-luokkalaisten Yrityskylälle.

Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä.

– Uuden TATin Yrityskylä Alakoulun avaaminen Lahteen on sinnikkään alueellisen yhteistyön tulosta. Uusi avaus kertoo alueen kuntien valinnasta panostaa lasten ja nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoihin. Hyvät taloustaidot kuuluvat kaikille, ja niistä hyötyvät lasten ja nuorten lisäksi kunnat ja alueen yritykset, sanoo TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Yrityskylä Hämeen toimintaa tukevat kuntien ja kaupunkien lisäksi yritykset sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Varmistuneita yhteistyökumppaneita ovat Osuuskauppa Hämeenmaa, Helmi Säästöpankki, Lahti Aqua, Lahti Energia, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Martela, Nordea, Peikko Finland, Salpakierto, Suomen Metsäsäätiö ja Yle. Lisäksi toimintaa tukevat Lahden Teollisuusseuran säätiö, Padasjoen Säästöpankkisäätiö ja Yksityisyrittäjäin säätiö.

Yrityskumppanien avulla oppilaat pääsevät simuloimaan yhteiskunnan ja yritysten toimintaa aitojen esimerkkien kautta.

Konkreettinen kosketus kaupan alaan

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Varsinaiseen Yrityskylä-päivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaali, jota käydään läpi oppitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun muassa talouden perusasioihin, kuten veroihin ja palkkaan sekä yksityisen ja julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppilaat tekevät työhakemuksen ja hakevat haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Hämeenmaa on S-market-brändillä mukana Yrityskylässä.

– On hienoa päästä antamaan alakoululaisille kokemus siitä, millaista marketissa työskentely on. He pääsevät tutustumaan S-marketin keskeisiin työtehtäviin ja saavat ymmärrystä esimerkiksi kaupan tavaravirrasta ja asiakaspalvelusta, Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti kertoo.

Yrityskylän jokainen päivä on ikään kuin uusi avaus pienoiskaupungin yrityksille.

– S-marketissa työskentelevien kuudesluokkalaisten päivät käynnistyvät tavaran hyllyttämisellä, ja päivän päätteeksi tuotteet puretaan pois odottamaan seuraavaa päivää, Sanna Virtainlahti mainitsee.

Yrityskylä Hämeen avautumisen myötä oppimiskokonaisuuden suorittaa lukuvuonna 2021–2021 85 % kuudesluokkalaisista ja 70 % yhdeksäsluokkalaisista Suomessa.