Vastuullisuussertifioitujen kalatiskien määrä moninkertaistui S-ryhmässä


MSC-merkki antaa kuluttajille mahdollisuuden olla mukana torjumassa liikakalastusta ja tukemassa kalastusyrityksiä, jotka pyytävät kestävästi ja suojelevat uhanalaisia mereneläviä ja meriekosysteemejä. Vastuullisuussertifioitu kalatiski löytyy noin 70 S-ryhmän ruokakaupasta.

03.02.2022

S-ryhmän tavoitteena on auttaa asiakkaita tekemään itselle terveellisiä ja ympäristön kannalta vastuullisia valintoja. Kalalla on ilmastoystävällisessä ruokavaliossa tärkeä rooli.

Kaikkea kalatuotteiden hankintaa osuuskaupparyhmässä ohjaa kalalinjaus, joka tukee kestävämpää kalastusta. Kestävän kalankäytön mahdollistaminen puolestaan edistää luonnonvarojen vastuullista käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

S-ryhmän ruokakaupoista ensimmäisenä MSC-sertifikaatin saivat Food Market Herkkujen kalatiskit. Vastuullisuusauditoidut kalatiskit ovat sittemmin laajentuneet vauhdilla myös Prisma- ja S-market-ketjuihin.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana yhteensä 68 Prisman ja S-marketin ruokatorin kalatiski sai MSC-sertifikaatin. Mukana on myymälöitä HOK-Elannon, Pirkanmaan Osuuskaupan, Osuuskauppa Hämeenmaan, Turun Osuuskaupan ja Osuuskauppa Keskimaan alueilta. Tavoitteena on kasvattaa sertifioitujen kalatiskien määrää edelleen tulevaisuudessa.

Henkilökunnan koulutus ja osaaminen merkittävässä roolissa

”Kalatiskit ovat käyneet läpi ulkopuolisen auditoinnin, jonka hyväksynnän tärkeimpiä edellytyksiä on henkilökunnan osaaminen. Kalatiskin kaikki työntekijät ovat koulutettu sertifikaatin mukaiseen toimintaan, jolla varmistetaan toimitusketjun katkeamattomuus. Sertifioidut tuotteet on helppo tunnistaa MSC:n sinisestä kalamerkistä, joka on yksi tunnetuimmista kalastusalan kansainvälisistä ympäristömerkeistä”, vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki S-ryhmän marketkaupasta kertoo.

Asiakas saa sertifioitujen kalatorien koulutetulta ja asiantuntevalta henkilöstöltä tietoa kalan alkuperästä ja siitä, miten kalatorit toimivat osaltaan vastuullisen kalan katkeamattomassa toimitusketjussa.

”MSC-koulutus oli monipuolinen ja selkeä paketti. Mielestäni vastuullisuus on erittäin tärkeä arvo tämän päivän kalakaupassa ja sertifikaatin alle kuuluminen tuo tekemiseen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Uskon, että tulevaisuudessa entistä tietoisemmat asiakkaat kysyvät perinteisten kysymysten, kuten pyyntipäivän lisäksi myös alkuperään liittyviä kysymyksiä. Tällöin meillä on hyvät ja asiantuntevat valmiudet vastata näihin kysymyksiin”, sanoo Prisma Launeen ruokatorin vetäjä Riitta Kauppi Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Mistä sertifikaatti kertoo?

MSC:n (Marine Stewardship Council) sininen kalamerkki tarkoittaa, että kala tai äyriäistuote on peräisin luonnonvaraista kalaa pyytävästä kalastusyrityksestä ja jäljitettävissä kestävään lähteeseen. Kalatiskien lisäksi MSC-sertifioituja kala- ja äyriäistuotteita löytyy niin pakasteista, säilykkeistä, kalajalosteista kuin pakatuista kaloistakin. Yhteensä MSC-sertifioituja tuotteita on S-ryhmän ruokakauppojen valikoimissa lähes 200. Lisäksi ruokatoreilla on myynnissä noin 30 eri MSC-sertifioitua kalalajia. Kulloinkin tarjolla oleva tuorekalan valikoima vaihtelee sesongin mukaan.

MSC-merkki voidaan myöntää ainoastaan luonnonvaraisille kaloille ja äyriäisille. Kalankasvatukselle ja kasvatetulle kalalle on oma vastuullisuussertifikaattinsa, ASC (Aquaculture Stewardship Council). ASC-sertifikaatin tavoitteena on sosiaalisesti vastuullinen ja ympäristön kannalta kestävä viljely, joka pienentää kalankasvatuksen haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaikki S-ryhmän sertifioidut kalatiskit ovat sekä MSC- että ASC-sertifioituja.

Kuva: Antti Haataja