Seitti vei voiton Lahden Aleksanterinkadun siltakilpailussa


Lahden Aleksanterinkadulle suunnitellun ylikulkusillan arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland Oy:n suunnittelema ehdotus, Seitti. Sillan toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan jatkossa sen pohjalta.

27.05.2021

Kilpailutehtävänä oli suunnitella korkeatasoinen, visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen Aleksanterinkadun ylittävä katettu kävelysilta. Kokonaisratkaisu tuli sovittaa arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Silta yhdistäisi toteutuessaan Lahden Seurahuoneen ja Sokos-tavaratalon kohdalla eri puolilla katua sijaitsevat hotellitilat.

Arvosteluperusteina siltakilpailussa olivat arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen kokonaisote, taloudellinen ja tekninen toteuttamiskelpoisuus sekä turvallisuus rakenteiden ja käyttäjien kannalta.

Kilpailuehdotukset arvioitiin ilman nimitietoja. Ehdotusten laatijat olivat:

  • Halo, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy & SWECO
  • Seitti, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja WSP Finland Oy
  • Lento, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Buro Happold Engineering Ltd. sekä UKI Arkkitehdit Oy
  • Hiljain, Arkkitehtitoimisto Ruskeepää & Josef Kolb AG & Insinööritoimisto Pontek

Palkintolautakunta valitsi neljästä vaihtoehdosta voittajaksi Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland Oy:n Seitti-ehdotuksen. Siinä toteutuvat parhaiten kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet.

– Palkintolautakunnan yhteistyö oli hyvää ja rakentavaa. On hienoa, että voittaja on nyt saatu valittua ja kaavoitus pääsee käynnistymään, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.

Seitti on mittasuhteiltaan siro ja esinemäinen silta, jonka muotoilu ja yksityiskohdat ovat hallittuja. Tuomaristo arvosti tapaa, jolla teräs, puu ja lasi yhdistyvät ehdotuksessa ilmavaksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Siltaehdotuksen vahvuuksien säilyttämiseen mahdollisessa toteutussuunnittelussa liittyy kuitenkin haasteita. Tuomaristo suosittelee, että ylikulkusillan soveltumista Aleksanterinkadulle arvioidaan jatkossa ehdotuksen Seitti pohjalta.

Tuomarityön tueksi runsaasti kommentteja

Palkintolautakuntaan kuului Osuuskauppa Hämeenmaan ja Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n sekä Lahden kaupungin rakennusvalvonnan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunginmuseon edustajia. Ulkopuolisia asiantuntijoita kuultiin palo- ja pelastusteknisistä ratkaisuista sekä rakenneratkaisuista. Palkintolautakunta kokoontui kerran hyväksymään kilpailuasiakirjat ja neljä kertaa arvioidakseen ehdotuksia.

Ehdotukset olivat myös avoimesti kommentoitavana Otakantaa.fi‐verkkopalvelussa 9.4.–30.4.2021. Kommentteja saatiin yhteensä 300, ja näkemyksensä vaihtoehdoista kertoi yli 570 henkilöä. Seitti oli myös avoimessa kommentoinnissa suosituin ehdotus saaden 32 % kannatuksen kaikkien vastanneiden keskuudessa. Toiseksi suosituin oli Hiljain (29 %), kolmanneksi Lento (23 %) ja neljänneksi Halo (5 %). 11 % vastaajista näki, ettei ylikulkusiltaa tulisi toteuttaa.

– Hyvä, että sillasta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Kilpailuehdotukset olivat korkeatasoisia. Kiitos kaikille ehdotuksen antaneille suunnitteluryhmille ja ehdotuksia kommentoineille kaupunkilaisille, Olli Vormisto kiittää.

Palkintolautakunta tutustui verkossa annettuun palautteeseen, ja palautteen teemoista keskusteltiin yhdessä. Palautetta pidettiin monilta osin arkkitehtonisestikin tarkkanäköisenä. Tuomaristo teki kuitenkin ratkaisunsa itsenäisesti.

– Mielestäni on hienoa, että eniten kannatusta saanut ehdotus voitti kilpailun. Näemme kaupungin keskustan kehittämisen ja elävöittämisen tärkeänä. Varsinkin korona-aikana kaupunkien keskustat ovat hiljentyneet – niin on käynyt jopa Helsingissä, joten pienemmissäkin kaupungeissa pitäisi olla huolissaan tästä kehityssuunnasta. Tarvitaan paljon erilaisia toimenpiteitä keskusta-alueiden vetovoiman lisäämiseksi, toteaa Vormisto.

Taustaa arkkitehtuurikilpailusta

Kaikille neljälle kilpailuun kutsutulle ryhmälle maksetaan 10 000 euron palkkio. Kilpailun järjestivät Lahden kaupunki ja Osuuskauppa Hämeenmaa yhteistyössä. Kilpailun ja mahdollisen sillan rakennuskustannuksista vastaa Hämeenmaa.

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsumenettelyllä. Sen tarkoituksena oli, että Lahden kaupunki voi tulosten perusteella arvioida siltahankkeen kaupunkikuvallista vaikutusta ja kehittämismahdollisuuksia.

Tammikuussa kilpailuun ilmoittautui 23 suunnitteluryhmää, joista neljä valittiin tekemään ehdotuksensa ylikulkusillasta.

Arvostelupöytäkirjaan, ehdotuksiin ja niistä esitettyihin kommentteihin voi tutustua arkkitehtuurikilpailun verkkosivulla.